Redactionele werking

Op 1 oktober 2018 werd Androidworld België gelanceerd. Androidworld is een onafhankelijk, online medium met als doel de Vlaamse lezers te informeren over het laatste Android-nieuws.

Vanuit de redactionele expertise op het gebied van Android en Google schrijven we over het laatste Android-nieuws. We delen onze kennis in de vorm van tips, vergelijkingen, achtergrond, opinies en reviews. Behalve het internationale Android-nieuws, focussen we ons ook op voor België relevante berichtgeving. Zo krijg je onder andere informatie over de Belgische telecomproviders, en Belgische apps.

Hieronder vind je de richtlijnen hoe Androidworld België werkt en waar al onze medewerkers (zowel in dienstverband, freelancers als vrijwilligers) zich aan moeten houden wanneer ze content maken.

Accuraatheid en ethiek
Redactionele onafhankelijkheid
Redactionele neutraliteit
Reviewtoestellen
Persreizen
Verdienmodellen

Accuraatheid en ethiek

Androidworld België is een professionele nieuwssite. We zorgen dat al onze redactionele stukken steeds accuraat en ethisch worden samengesteld, en dit volgens de algemene journalistieke regels.

Geruchten zullen we daarbij steeds duidelijk omschrijven als een gerucht en feiten worden onderzocht en gecontroleerd voor we publiceren. Geen enkele onjuistheid mag in een artikel blijven staan. Moest er toch een foutje in onze teksten staan, dan verbinden we ons ertoe om elke onjuistheid tegen feiten of interpretaties snel recht te zetten.

Niet al het nieuws dat we brengen komt rechtstreeks van ons. In het geval dat informatie niet door de redactie van Androidworld werd samengesteld, zal de bron steeds vermeld worden in het artikel. Androidworld België gebruikt geen foto’s en video’s waarvan wij niet de rechten hebben, tenzij we toestemming hebben van de eigenaar.

Redactionele onafhankelijkheid

Androidworld België houdt de commerciële kant strikt gescheiden van de redactionele kant. Dat wil zeggen dat alle financiële zaken zoals advertenties, gesponsorde artikelen, giveaways door een apart team worden afgehandeld. De redactie blijft hier volledig buiten, om zo de objectiviteit van de informatie te kunnen waarborgen. Om de redactie te contacteren mail je best naar redactiebe@androidworld.be.

Ook bij eventuele commerciële samenwerkingen blijft onze redactionele onafhankelijkheid gewaarborgd. Zo zal Androidworld België nooit geld aanvaarden voor het schrijven van een review, kan een positieve reviewscore niet gekocht worden en zullen wij nooit toegeven aan commerciële partners die druk uitoefenen op een redacteur, bijvoorbeeld om een redactioneel stuk aan te passen.

Redactionele neutraliteit

De redactie van Androidworld België is gebonden aan een strikte politiek van redactionele neutraliteit. Androidworld België verlangt van al zijn medewerkers dat ze alle aanbiedingen weigeren wanneer de schenker daar iets voor terug verwacht. Etentjes, producten, reizen en alle andere aanbiedingen mogen nooit invloed hebben op de redactionele stukken die we brengen. Wanneer een medewerker toch iets aangeboden krijgt met een duidelijke bijbedoeling, dient hij/zij dit altijd te melden bij de redactiecoördinator en/of uitgever.

Om de neutraliteit te waarborgen, onthouden alle medewerkers van Androidworld België zich tot individuele samenwerkingen met de merken waarover wij schrijven. Noch in bijbaan, noch als influencer of vrijwilliger. Ook het kopen van aandelen van bedrijven waar wij over schrijven, is niet toegestaan.

Reviewtoestellen

De redactie van Androidworld kan aanvragen doen om samples van smartphones en accessoires te ontvangen met als doel het het maken van reviews. Een fabrikant die een toestel wenst te laten reviewen, contacteert rechtstreeks de redactie. De uiteindelijke beslissing om een bepaald toestel of app al dan niet te reviewen ligt steeds bij de redactie.

Voor de leverancier zijn er geen kosten verbonden aan de review. Wel zijn de transportkosten steeds voor rekening van de fabrikant, en moet deze ook een passende verzekering voorzien indien het testtoestel beschadigd zou raken tijdens de reviewperiode.

Alle toestellen waar Androidworld België reviews, vergelijkingen en tips over schrijft, hebben we in huis gehad en ook effectief in gebruik genomen. Om er voor te zorgen dat toestellen steeds op een objectieve manier gereviewed worden, volgt elke redacteur de richtlijnen die zijn uitgeschreven door de redactiecoördinator. Voor meer informatie over hoe wij smartphones testen, klik hier. Door een reeks meetbare testen uit te voeren, kunnen we onze reviews onderbouwen met objectieve gegevens en door die gegevens bij te houden in een databank kunnen we toestellen ook beter met elkaar vergelijken.

Merken krijgen nooit de garantie dat we over hun toestel zullen schrijven, ongeacht of ze ons het product hebben bezorgd of dat we het hebben meegekregen na een persconferentie of persreis.

Androidworld België zal zelf ook producten aanvragen om te testen, maar ook hier geldt dat we geen garantie geven dat er over geschreven zal worden.

Alle reviewtoestellen worden steeds in bruikleen ontvangen en blijven ook in bruikleen tot het merk het toestel terugvraagt. Wordt een toestel niet meer opgehaald, dan wordt het toestel in geen geval eigendom van de redacteur. Hij/zij zal dit dus ook niet kunnen verkopen. Toestellen die blijven liggen worden beschouwd als zijnde in permanente bruikleen; en dit vanuit de leverancier aan eMense Media & Events, dan wel Androidworld Media BV. Toestellen worden ofwel door de uitgever ofwel door de redactiecoördinator bijgehouden, zodat wanneer nodig een redacteur het toestel kan gebruiken voor een artikel (voornamelijk voor vergelijkingen).

Onze mening over een toestel zal dus nooit afhangen of we het toestel al dan niet mogen houden.

Persreizen

Medewerkers van Androidworld België zullen enkel deelnemen aan georganiseerde persreizen als de organisatoren geen redactionele tegemoetkomingen verlangen. Net zoals bij het ontvangen van reviewtoestellen garanderen wij niet dat er iets zal geschreven worden wanneer wij mee op persreis gaan. Het is algemeen aanvaard binnen onze sector, dat de organisator van een persreis de basiskosten voor transport en verblijf van de redacteur(s) zelf bekostigt.

Verdienmodellen

Androidworld België is volledig gratis voor zijn lezers, en dat willen we graag zo houden. Anderzijds hebben we ook inkomsten nodig om te kunnen blijven bestaan. Deze inkomsten gebruiken we onder andere om onze medewerkers te betalen, onkostenvergoedingen te voorzien en onze algemene werkingskosten te bekostigen.

Androidworld België houdt de commerciële werking strikt gescheiden van de redactionele werking. De redactie blijft hier volledig buiten, om zo de objectiviteit van de informatie te kunnen waarborgen.

Affiliate Links

In sommige artikelen linken we naar het product waarover we schrijven. Soms gaat dit over een zogenaamde affiliate link. Dat zijn links met een speciale code, waardoor de desbetreffende website weet dat de lezer doorgestuurd werd via Androidworld België. Wanneer de lezer dan het product koopt, zal Androidworld België daar een kleine commissie voor krijgen. De prijs van het product is niet hoger voor de koper, enkel de winst voor het bedrijf is kleiner omdat wij daar dus een klein deeltje van krijgen. Hoewel een artikel redactioneel is, kunnen er affiliate links toegevoegd worden door het commerciële team. Het artikel is dus volledig objectief geschreven door een redacteur.

Redacteurs hebben geen controle tot deze links en worden nooit door het commerciële team benaderd om over een product te schrijven. Wanneer er commercieel over een product geschreven moet worden, bijvoorbeeld in de vorm van een advertorial, zal dit steeds door een externe partij gebeuren (zie verder).

Advertenties

Zoals bijna elke andere website zijn ook wij afhankelijk van advertentie-inkomsten. Dat gebeurt onder de vorm van reclamebanners die je her en der op onze website tegenkomt. In deze gevallen worden onze inkomsten bepaald op basis van het aantal keer dat deze banners bekeken worden. Hoe vaak er op wordt geklikt maakt voor onze inkomsten niet uit, tenzij in bijzondere gevallen.

Door het gebruik van een adblocker krijg je deze advertenties niet te zien, maar het zorgt er wel voor dat Androidworld minder inkomsten heeft. We zouden het ten zeerste appreciëren indien je je adblocker uitschakelt wanneer je Androidworld België bezoekt of onze website whitelisten in je adblocker.

Aangezien we ook met automatische banners via Google werken, hebben we niet over alle advertentie-inhoud controle. Merk je een advertentie op die niet door de beugel kan, neem er dan zeker een screenshot van en laat het ons weten. Zo kan Androidworld België contact opnemen met Google om dit soort situaties in de toekomst te vermijden.

Gesponsorde artikelen

We bieden merken ook de mogelijkheid om te adverteren in de vorm van gesponsorde artikelen (advertorial). Met deze artikelen willen we de lezers informatie bieden over een bepaald product en heeft het het gesponsorde artikel dus ook een redactionele meerwaarde. Redacteurs zullen deze artikelen echter nooit schrijven.

Wanneer er voor een artikel betaald werd, zullen we dit steeds duidelijk aangeven.

Enerzijds zal er in de titel ADV staan, afkorting van advertentie, anderzijds zal de categorie waaronder het artikel valt (staat in het artikel onder de auteur die het artikel schreef) ook ADVERTORIAL zijn.

Lezersacties

Androidworld België werkt ook samen met merken om bepaalde lezersacties te organiseren, zoals giveaways en andere wedstrijden. Hierbij kijken we altijd of het interessant is voor onze lezers. Het is tenslotte de bedoeling dat onze lezers er in de eerste plaats iets aan hebben. Het merk wint hier het meeste bij, want lezersacties worden altijd heel goed gelezen. Daarom doet Androidworld België dit niet altijd gratis. In de meeste gevallen zal Androidworld België vergoed worden voor de reclame die het maakt voor het merk. Op deze manier worden alle partijen er beter van: het merk krijgt publiciteit, de lezer maakt kans om te winnen en Androidworld België krijgt een vergoeding voor het faciliteren van de actie.

Wanneer zo’n actie wordt gesponsord door een merk, geven we altijd in het artikel aan dat het “in samenwerking met...” is. Indien dit er niet staat, wil dat zeggen dat wij zelf de actie hebben opgezet en ook alle kosten op ons nemen.

Lezersacties worden steeds door het commerciële team opgezet, maar kan in sommige gevallen wel samenvallen met de redactionele werking: bijvoorbeeld wanneer de lezer mee mag naar een lanceringsevenement zal het commerciële team niet aanwezig zijn maar wel de redacteurs (omdat zij daar ook moeten zijn voor hun werk: verslag uitbrengen). Lezers en redacteurs zullen uiteraard gewoon met elkaar kunnen omgaan op het evenement, maar redacteurs hebben geen enkele invloed op de opzet en de uitslag van de lezersactie.

Meen je een inbreuk te hebben vastgesteld op deze richtlijnen, contacteer dan de redactiecoördinator of uitgever.

Dit vind je misschien ook leuk